Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Frankopanska 26, 10 000 Zagreb
tel.: +385 1 4800 333
fax.: +385 1 4800 399
e-mail: webredakcija@lzmk.hr