Pomorska enciklopedija

Leksikografski zavod predstavlja Pomorsku enciklopediju u digitalnom obliku, nastavljajući trend digitaliziranja arhivskih izdanja. Digitalizirano izdanje Pomorske enciklopedije Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža nastalo je djelomično i u okviru Programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu. Po završetku digitalizacije, na ovim će stranicama, biti objavljeno i prvo i drugo izdanje Pomorske enciklopedije, prve stručne enciklopedije Leksikografskoga zavoda: prvo izdanje (1954-1964) u 8 svezaka, i drugo izdanje (1972-1989), također u 8 svezaka. Zaslužni za pokretanje i objavu prvog izdanja Pomorske enciklopedije, najstarijeg enciklopedijskog izdanja LZMK, bili su utemeljitelj LZMK-a Miroslav Krleža i njezin glavni urednik Mate Ujević. Budući da Pomorska enciklopedija pokriva specifično područje pomorstva koje je inače u znanstvenoj zajednici slabo obrađeno, ovo vrijedno djelo predstavlja važnu sastavnicu istraživačke, ali i obrazovne infrastrukture, te će se njegovom digitalizacijom ono učiniti dostupnim širokom krugu korisnika – leksikografima, znanstvenicima, istraživačima, studentima, učenicima i dr.