AHMED-PAŠA GEDIK, ratnik XV. st. Kao janjičar istakao se pod vladom Mehmeda II. u ratovima u Anatoliji i Albaniji. U svojstvu velikog vezira (1475) osvojio je Kaffu i oduzeo Genovežanima sve kolonije na Crnom moru. Kao zapovjednik flote nakon petnaestdnevnog opsjedanja osvojio je Otranto (6. VIII. 1480). God. 1482 dade ga sultan Bajazit II. ubiti, bojeći se njegove velike moći.J. P.