AGRUMI su plodovi roda citrus iz porodice Aurantiacea. Potječu iz južnoazijskih zemalja, a najbolje uspijevaju u tropskim i suptropskim krajevima. U agrume idu: naranča, limun, mandarinka, grapefruit i dr. Grmlje i drveće agruma ima kožnato lišće i cvijet sličan trešnjinom. Plodovi imaju sočno meso, koje je zbog znatne sadržine C vitamina vrlo zdravo. Agrumi se troše u svježem stanju ili se prerađuju u voćne sokove; miješani sa šećerom služe za pravljenje likera, bombona i sl. Kora sadrži eterična ulja, iz kojih se dobivaju parfemi.K. Š. Š.

Slaganje. U spremištu se mora podržavati relativna vlaga od 82—85%. Brod mora imati higrometre za određivanje relativne vlage i anemometre za mjerenje količine zraka, koji se uvodi u spremište. Svaka vrsta voća mora biti složena u posebnom prostoru, da bi se svakoj vrsti mogla dati temperatura, koja joj najbolje odgovara. Sanduke treba postavljati uspravno, dno jednog sanduka da prilegne uz dno drugog, a izbočina jednoga uz izbočinu susjednoga. Prostor kod izbočina da bude paralelan sa smjerom strujanja zraka. Između tereta i gornje palube mora ostati prazan prostor barem 15 cm visok. Sanduci voća moraju biti udaljeni od rashladnih cijevi barem 30 cm. Za vrijeme krcanja treba iznad sanduka postaviti daske, po kojima će radnici hodati. Sanducima treba oprezno rukovati, baš onako, kako se postupa sa sanducima, koji sadržavaju jaja, jer se voće od udaraca ozljeđuje i na ozljedama gnjije. Miris i isparivanje naranča i limuna kvari jaja, brašno, maslac, divljač, banane i t. d. i zato se agrumi ne smiju smještati zajedno s ovom hranom. Ukoliko dno spremišta nije pokriveno rešetkastim podom prikladnim za naslanjanje sanduka, treba nad dnom postaviti podnice 2,5 x 7,5 cm presjeka, i to tako, da se svaki sanduk može nasloniti na dvije podnice. Takve podnice treba postaviti i između svakog daljnjeg sloja sanduka. Što se tiče prijevoza specijalnim brodovima, za to služe upute, izdane od California Fruit Grovers Exchange, Los Angeles 1939.

Temperatura u svim prostorijama mora biti svedena na 0°C, barem 12 sati prije početka krcanja. Temperatura u odvodnim vodovima (a to se smatra temperaturom u spremištu) mora biti: za naranče 3,9° do 4,4°C, za limune 7,8° do 8,5°C, za grapefruit 11,1° do 11,7°C. Ovu temperaturu treba postići što prije i održavati je za vrijeme čitava putovanja. Brzina ventilatora mora biti tolika, da razlika temperature između zraka, koji se uvodi u spremišta, i zraka, koji se odvodi iz spremišta, ne bude veća od o,5°C. Ako se ventilatori upotrebljavaju za cirkulaciju zraka u samom spremištu, moraju neprestano raditi punom snagom. Količina C02 u spremištu ne smije narasti više od 0,1%. Zato treba uvoditi svježi zrak u spremište barem 20 minuta svakih 12 sati. Ako postoji uređaj za stalno uvođenje zraka u spremišta, treba svake minute uvoditi 2% (za limune i grapefruit 3%) od ukupnog prostora. Ako se u spremišta slaže više od 5 slojeva sanduka jedan nad drugim, onda treba otprilike na 1/2 visine tereta postaviti pod od dasaka preko čitava tereta. Ovaj pod služi kao platforma za ukrcavanje i iskrcavanje gornje polovine tereta.

Faktor slaganja 2,6 m3 po jednoj t.B. L.