AALBORG, 57°3'N i 9°56'E, pomorska luka Danske na juž. strani važnog prijelaza preko Limfjorda; 60.880 st. (1945). Ide među najstarije gradove Danske. Spominje se već u XI. st. kao važno trgovačko mjesto. Drevni biljeg grada čuvaju uske krivudave ulice i kulturni spomenici prošlosti. Danas je Aalborg važan trgovački grad s razvijenom industrijom piva, sapuna, šećera, duhana, tekstila i cementa. Osim toga luka je važna za lov sleđeva. Izvoze se gradski industrijski proizvodi, a iz stočarske okolice stoka, vuna i kože; uvozi se ugljen i nafta. Ima dobru željezničku vezu s Frederikshavnom i Skagenom na sjeveru i ostalom Danskom prema jugu. Njegova je luka najveća na sjev. dijelu Jyllanda; sastoji se od tri basena: istočnog, zapadnog i novog. Istočni je najveći: 275 m dug, 120 m širok i 6,1 do 7,5 m dubok; ostali su manji i plići (3,7 do 6,2 m). Brodovi mogu pristajati i izvan lučkih basena. Jaki zapadni vjetrovi mogu dići razinu mora za 1 m, a istočni je mogu sniziti za 0,5 m. Zbog pličina brodovi iznad 5 m gaza moraju uzeti peljara. Lučki su uređaji elektrificirani i povezani kolosijecima. Žito se prekrcava u skladišta elevatorom. Postoje postrojenja za popravak brodova (2 plutajuća doka, jedan za brodove do 5400 t, a drugi za brodove do 2300 t i jedan pontonski dok za brodove do 1200 t).

I. C.