ADRIA (Atria ili Hadria), 45°5'N i 12°3'E, talijanski grad u provinciji Rovigo na kanalu Bianco između rijeka Adige i Po, 4 m nad morem i 25 km daleko od obale Jadranskoga mora sa 32.762 st. (1940). Grad je zbog riječnih nanosa mijenjao položaj prema moru. Staro etruščansko naselje imalo je još lučki značaj, koji je zadržalo i u rimsko doba, kad je Atria bila važna rimska pomorska baza, udaljena oko 12 km od mora. Riječni su nanosi otežavali pristup u luku, pa se to nije popravilo ni prokopom kanala, jer je grad postepeno gubio pomorski značaj. Kanal Bianco veže rijeku Po i Adige, te prolazi kroz grad, koji je sagrađen 36 m iznad ostataka stare Atrie.I. C.