ADMIRAL, čin i naslov pomorskog oficira, koji zapovijeda flotom ili dijelom flote (vjerojatno od arapskog amir ar rahr, ili možda amir al bahr, t. j. zapovjednik transportne flote ili pomorski zapovjednik). Kao zapovjednik flote ili flotnog odreda admiral vije svoju komandnu zastavu (stijeg) na jarbolu onog broda, s kojeg upravlja jedinicama, koje su mu podređene, pa se na engleskom i njemačkom jeziku pojam zastave, odnosno stijega, upotrebljava kao obilježje za admiralsko dostojanstvo (flagship, Flaggschiff-od stjegonoša, t. j. admiralski brod; flagrank, admiralski čin; flag captain, zapovjednik admiralskog broda; flaglieutenant, pobočnik admirala; flying his flag, vijati svoju zastavu, t. j. zapovijedati odredom brodova; Flaggenoffizier, skupni naziv za oficire admiralskog čina i t. d.). U latiniziranom obliku admiratus nalazimo ga već u XI. st., kao naziv za zapovjednika ratnog brodovlja u Siciliji, a u XIII. st. pojavljuje se u obliku almirante kod Genovežana. Za Križarskih vojni naziv admiral postepeno uvode i druge mornarice, koje su prevozile križare, osim Mlečana, koji su i dalje nazivali glavnog komandanta svoje flote Capitano generale del mare. Isprva se podjeljivao taj naslov povremeno samo jednome od zapovjednika brodova, kad se više njih sakupilo, da izvrši određeni plovidbeni ili ratni zadatak. U Engleskoj zapovjednici obalne obrane (captain of the kings sailors, keeper of the sea coast) dobivaju u XIV. st. naslov admirala sjevera i admirala zapada. Uz njih su se prema potrebi postavljali i drugi admirali. Oni su ponajčešće bili podređeni vrhovnom admiralu, admiralu Engleske, koji od 1406 postoji kao stalan čin. On tijekom XIV. st. preuzima komandu cijele ratne mornarice, te se u XV. st. ukidaju stalni naslovi admirala sjevera i zapada. Admiral Engleske prima 1512 definitivno naslov lord high admiral. Tijekom vremena njegove su funkcije prešle na vijeće admirala (board of admirals), od kojeg se razvio današnji Admiralitet kao vrhovna upravna vlast, odnosno ministarstvo ratne mornarice. I u Francuskoj nalazimo već potkraj Srednjega vijeka naslov admirala Francuske za dostojanstvenika, kojemu su bili podređeni admirali (chefs d'escadres) pojedinih obalnih sektora. Neke su države zadržale međutim za svoje zapovjednike flota stare nazive: kapudan paša u Turskoj, capitan general de la armada u Španjolskoj.

Razvojem taktike brodova na jedra nastala je potreba, da se flota podijeli u odrede (eskadre), t. j. u prethodnicu, glavninu (sredinu) i zaštitnicu. Na čelu svakoga odreda bio je admiral, a radi razlikovanja svaki je od njih, naročito u engleskoj mornarici, vijao stijeg druge boje. Vrhovni je zapovjednik zapovijedao sredinom i vijao crveni stijeg, nazivao se admiralom crvenoga stijega, zapovjednik prethodnice, po boji svoga stijega, admiralom bijelog stijega, a zapovjednik zaštitnice admiralom modroga stijega. Kad je za englesko-holandskih ratova broj ratnih brodova u sastavu flote porastao na 100 i više, valjalo je svaki odred (prethodnicu, glavninu i zaštitnicu), koji je tada brojio 30—40 brodova, podijeliti u pododrede — divizije, t. j. opet u prethodnicu, glavninu i zaštitnicu svakog pojedinog odreda i na čelo svake divizije postaviti admirala. Tako su u engleskoj mornarici nastali nazivi viceadmirala (viceadmiral) za zapovjednike prethodnica pojedinih odreda, i kontraadmirala (rear admiral, od rear, začelje, zaštitnica) za zapovjednike zaštitnica. Dodatak boje stijega uz naziv, na pr. admiral, viceadmiral ili kontraadmiral crvenog, bijelog ili modrog stijega, označivao je, da li se radi o admiralima prethodnice, glavnine ili zaštitnice flote. Pritom su admirali vijali svoj stijeg (različite boje) na vrhu glavnog, viceadmirali na prednjem, a kontraadmirali na krmenom jarbolu. Budući da se porastom veličine ratnih brodova postepeno smanjio njihov broj u sastavu flote, ukinute su s vremenom oznake položaja po boji stijega i zadržani su samo nazivi admirala, viceadmirala i kontraadmirala, koji su uvođenjem stalnih oficirskih kadrova mornarice dobili značenje čina. 1696 uveden je najviši admiralski čin: rang admirala flote (admiral of the fleet). Slično kao Engleska uvele su i druge države sa starijom pomorskom tradicijom već u XVI. i XVII. st. u svojim mornaricama različne admiralske naslove, odnosno činove. U Holandiji stvoren je bio potkraj XVI. st., odmah nakon oslobođenja, položaj generaladmirala (generaladmiraal) u osobi samog namjesnika, a njega je kao pomorski stručnjak zamjenjivao luitenant-admiraal. Usto su u XVII. st. uvedeni nazivi, kasnije činovi viceadmirala (vice-admiraal) i kontraadmirala ili, kako ga Holandezi nazivaju shout byjnacht, jer je on kao zapovjednik zaštitnice za noćnih vožnji morao paziti, da ne bi zaostao koji brod flotnog sastava. U Francuskoj su se u XVII. st. za vrijeme Colberta ustalili uz položaj admirala Francuske i niži admiralski činovi viceadmirala (viceamiral i generallieutenant), te kontraadmirala (chef d'escadre, kasnije nazvan contreamiral).Z. V.

Naziv admiratus (admiratus maritimus, admiratus in regimine maris, admiratus regius, admiratus maritimus generalis) javlja se i u hrvatskim ispravama u razdoblju 1358—1413. Iz tog vremena poznati su nam admirali: Jakob de Cessani (1358—64?), Baldassar de Sorba (1365—70), Simon de Auria (1372—84?), Matej de Cessani (1388—90), Filip Georgii (1396—1411) i Ugolinus de Auria (1412—13); od njih su de Sorba i oba de Auria Genovežani, ostali Zadrani. Osim njih spominje se u ispravama i Barnabus, koji je 1370 bio viceadmiral. Za većinu admirala znamo iz isprava, da su istodobno bili i knezovi Brača, Hvara i Korčule. U jednoj ispravi iz arhiva obitelji Kapor na Korčuli, datiranoj 21. X. 1389, navodi se za Mateja de Cessani, da je admiral kraljevine Dalmacije i Hrvatske (pro ipsa regia Majestate Admirati regnorum Dalmatie et Croatie Insularumque Curzule, Lesine et Brachie comitis electi et deputati). Admiral je vjerojatno imao zapovjedništvo nad galijama, što su ih u slučaju potrebe morali hrvatsko-ugarskim kraljevima obavezno davati gradovi (Dubrovnik, Split, Šibenik, Trogir, Zadar i dr.).M. Šr.

U suvremenim ratnim mornaricama, koje su mahom preuzele ove nazive za najviše mornaričke oficirske činove, kontraadmiral načelno zapovijeda divizijom brodova, manjom udarnom grupom ili većim sastavom manjih brodova; viceadmiral eskadrom ili većom udarnom grupom, a admiral flotom. Pored navedena tri tradicionalna, osnovna admiralska čina, koji odgovaraju generalskim činovima u vojsci, postoje danas, poglavito u nekim većim mornaricama, i viši admiralski činovi, kao flotni admiral, general-admiral, veleadmiral i sl., koji odgovaraju maršalskom činu u vojsci. U novije se doba u pojedinim mornaricama činovi admirala daju i oficirima struka (inženjerima, liječnicima, intendantima i sl.) uz dodatak određene struke. Taj se naziv daje rjeđe vođama velikih ribarskih flotila ili dostojanstvenicima udruženja pomorskog značaja. (Plemenito tijelo bokeljske mornarice imalo je admirala, viceadmirala i malog admirala.)

U mornarici FNRJ postoje tri admiralska čina: admiral (odgovara činu general-pukovnika u vojsci), viceadmiral (general-potpukovnik) i kontraadmiral (general-major). Slično je i u ostalim svjetskim mornaricama, samo što u nekim zemljama postoji najviši čin admirala, koji odgovara položaju maršala u vojsci.

Donosimo admiralske činove u glavnim mornaricama: Argentina: 1. —, 2. Almirante, 3. Vice-almirante, 4. Contra-almirante; Brazil: 1. —, 2. Almirante de esquadra, 3. Vice-almirante, 4. Contra-almirante; Čile: 1. —, 2. Almirante, 3. Vice-almirante, 4. Contra-almirante; Francuska: 1. Amiral de la flotte, 2. Amiral, 3a. Vice-amiral d'escadre, 3b.Vice-amiral, 4. Contre-amiral; Grčka: 1. —, 2. Navarkhos, 3. Andinavarkhos, 4. Yponavarkhos; Italija: 1. —, 2a. Ammiraglio d'armata, 2b. Ammiraglio di squadra designato d'armata, 3. Ammiraglio di squadra, 4a. Ammiraglio di divisione, 4b. Contrammiraglio; Japan: 1. —, 2. Taisho, 3.Chusho, 4. Shosho; Njemačka: 1a. Grossadmiral, 1b. General-admiral, 2. Admiral, 3. Vizeadmiral, 4. Konteradmiral; Portugal: 1. —, 2. Almirante, 3. Vice-almirante, 4. Contra-almirante; SSSR: General admiral, 1. Admiral flota, 2. Admiral, 3. Viceadmiral, 4. Kontradmiral; Švedska: 1. —, 2. Amiral, 3. Viceamiral. 4. Konteramiral; Turska: 1. Büyük amiral, 2a. Oramiral, 2b. Koramiral, 3. Tumamiral, 4. Tugamiral; USA: 1. Fleet admiral, 2. Admiral, 3. Vice-admiral, 4. Rear-admiral; Velika Britanija: 1. Admiral of the Fleet, 2. Admiral, 3. Vice-admiral, 4. Rear-admiral.Z. V.

LIT.: V. Klaić, Admirali ratne mornarice hrvatske god. 1358-1413, Vjestnik kraljevskog hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva. II/1900, str. 32-40; F. Radić, Nova svjetlost na pitanje o "Admiralima ratne mornarice hrvatske" godine 1358-1413, Starohrvatska prosvjeta, V/1900, 2, str. 59-66.