AAK, vrsta jedrilice s ravnim dnom; upotrebljava se u Nizozemskoj za prijevoz tereta i za ribarenje. Pramac nema statve. Oplata dna produljuje se i zaokružuje do palube. Manje jedinice ove vrste imaju snast sloopa, a veće ketcha. Manji tipovi s rijeke Lemmer upotrebljavaju se za ribarenje i sport. Ponajviše služe za lov na sleđeve.B. E.