ADA (Adda), 5°44'N i 0°41'E, gradić i luka na zap. afričkoj obali u britanskoj koloniji Zlatna Obala (Gornja Gvineja). Smješten je na desnoj obali Volte, 3,2 km sjev.-zap. od ušća, ima oko 8000 st. (1949). S plodnim zaleđem veže ga 96,5 km plovna rijeka Volta. Veći brodovi sidre pred lukom 1,6 km daleko od obale. Zbog jakog mlatanja mora, napose za vrijeme plime, brodovi ne smiju sidriti blizu obale. Prekrcaj je vrlo težak te se obavlja posebnim brodićima i domorodačkim čamcima. Zbog nestalnog vodostaja u rijeci potrebna je pilotaža. Izvoze se palmine jezgre, kopra i kokosovi orasi, a uvoze pamučna, željezna i lončarska roba, živežne namirnice, duhan i alkohol.V. B.