ABROLHOS (port. otvori oči), 17°59'S i 38°40'W, skupina od 5 malih brazilskih otoka u južnom dijelu Atlantika oko 30 nm jugoistočno od rta Baleine (savezna država Baía) na brazilskoj obali. Otoci su grebenasti s visokim i teško pristupačnim obalama. Na najvećem, 39,9 m visokom otoku Santa Barbara, nalazi se svjetionik i radio-stanica, koja redovno daje izvještaje o vremenskim prilikama. Manji su otoci Redonda, Siribal, Sueste i Guarita. Na otocima se gnijezde ogromna jata morskih ptica. Vegetacija je vrlo oskudna (kaktusi i neka vrsta šaša). Na sjev. kraju otoka Santa Barbara ima nešto slatke vode. U blizini otočja Abrolhos nalazi se 9 nm dug, 2 nm širok i 18,3 m dubok koralj ni greben Parcel des Abrolhos, gdje ribari sa susjedne obale (Porto Seguro) love ribu. Na zap. kraju otoka Santa Barbara pruža se prema sjev.-zap. 274 m dug greben, opasan za plovidbu. Kanal, dubok 4,1 m, između otoka Redonda i Santa Barbara ne upotrebljava se za plovidbu. Dobro sidrište s dubinom od 16,5 m između otoka Santa Barbara i Sueste služi ribarima kao zaklon od sjevernih vjetrova.O. Oz.