AMELAND, 53°26' - 53°28'N i 5°37' - 5°57'E, nizozemski otok na Sjevernom moru, treći po veličini u Zapadnofrizijskom arhipelagu (20,9 km dug i 3,2 km širok). Građen je od vanjskog pojasa dina i unutrašnjeg močvarnog dijela (Marschenland). Izložen je jakom udaranju valova, pa mu je obala prema Sjevernom moru umjetno učvršćena. 1871-1872 povezan je nasipom s frizijskom obalom, da se tako dobiju nove površine za poldere, ali je more nasip nekoliko puta probilo, pa su daljnji pokušaji obustavljeni. Stanovništvo (oko 20.000) bavi se pretežno stočarstvom, poljoprivredom i ribarstvom. Glavna su naselja Ballum, Hollum i Nes.V. R.