ABERDEEN, 47°0'N i 123°51'W, grad i luka na obali Tihog oceana u federalnoj državi Washington (USA). S gradićima Hoquiam i Cosmopolis čini povezano gradsko područje i ekonomsku cjelinu. U tim širim granicama imao je (1940) oko 30.000, a sam Aberdeen 18.846 st.; među doseljenicima ističu se Skandinavci. Aberdinski ribari uspješno sudjeluju u pacifičkom ribolovu. Pored konzerviranja ribe dosta je razvijena preradba drveta, ali se izvozi i neprerađeno drvo. Aberdeen leži u dnu prostranog zaljeva te je oko 25 km udaljen od oceanske okolice. Luku je 1792 otkrio bostonski kapetan R. Gray, a grad je osnovan 1867. Na 3,5 nm pred obalom nalazi se podmorski prud, u kome je prolaz 6 m dubok, a unutrašnji kanal je dubok 9 do 27 m. U Aberdeenu je pristanište 2745 m dugo, a u Hoquiamu 671 m i duboko 6 m uz obalu. Izvozi riblje i drvne proizvode.J. Rć.

Naši iseljenici. U Aberdeenu ima oko 1500 iseljenika Hrvata i Slovenaca. Rade kao pomorci, obrtnici i trgovci. Osnovali su tri organizacije Hrvatske bratske zajednice, Slovensku narodnu potpornu jednotu i Hrvatsko samostalno dobrotvorno društvo Zrinski i Frankopan. Osim toga podigli su i Hrvatski dom Zrinski i Frankopan. Ističu se u pomaganju svojih rodnih mjesta.

LIT.: I. Mladineo, Narodni adresar Hrvata-Slovenaca-Srba, New York 1937; Iseljenički arhiv kod JA, Zagreb.M. Ba.