ALEUTI (pravo ime Unangan), domoroci Aleutskih otoka, nalaze se u mnogočemu na prijelazu između istočnosibirskih naroda, Eskima i sjeverozapadnih američkih Indijanaca; doprli su i do njih brojni japanski utjecaji. Lovci su na morske sisavce, ribu, kopnenu divljač; biljnu hranu sabiru, kad je ima. Oružje su im harpuni i koplja. Prevozila su čamci kao eskimski kajaki. Za zaštitu očiju od blještila imadu klobuke od kore, često ukrašene. Skloni su trgovanju, gomilanju imutka; primjetne su klasne razlike s poglavicama (nekad je bilo i robova); bračni odnosi nestalni.M. G.