ÅLESUND (Aalesund), 62°27'N i 6°9'E, grad i ribarska luka na zapadnoj obali Norveške na ulazu u fjord Stor, 257 km sjevero-sjeveroistočno od Bergena (18.527 st., 1950). Nalazi se u vrlo produktivnom ribarskom kraju na otocima Norvö, Aspø i Hesö, koji zatvaraju luku i veliko sidrište. U blizini su ribarski bankovi Storon i Nyggen, koji obiluju bakalarom i sleđevima, a Arktički ocean morskim sisavcima, pa su se zbog toga u Ålesundu razvile uz ribolov mnogobrojne tvornice za konzerviranje i prerađivanje ribe, rafinerije ribljeg ulja i tvornice ribarskih mreža. Luka se dijeli na unutrašnju luku s dubinom od 6,9 m i sidrište Aspevaag, u kojem mogu sidriti najveći brodovi. Ukupna duljina gatova iznosi 707,9 m, a dubina vode uz njih 7,9 m. U luci se nalazi 60,5 m dug, 9,2 m širok i 3,9 m dubok plutajući dok sa 2 dizalice od 30 i 40 t nosivosti. Prekrcaj se na gatovima obavlja dizalicama do 4 t nosivosti. Za popravak manjih brodova služe tri navoza. Ålesund ima zbog izvoza bakalara redovitu trgovačku parobrodarsku vezu s Južnom Amerikom, Engleskom, Francuskom i Hamburgom. Parobrodarske pruge obalne plovidbe vežu ga sa svim lukama na zapadnoj obali Norveške. Izvozi se suha riba, bakalar, riblje ulje, svježa riba u ledu i krzna od tuljana, a uvozi ugljen, sol, voće, željezna i tekstilna roba. Ålesund je osnovan 1824 kao važno izvozno središte za ribu i riblje proizvode. God. 1904 bio je opustošen požarom. U II. svjetskom ratu okupirala ga je 1940 Njemačka.K. Š. Š.