ALEKSANDROVSK (Aleksandrovsk Sahalinski), 50°53'N i 142°07'E, grad i luka u Tatarskom prolazu na zap. obali otoka Sahalina (SSSR), pripada području Habarovska. Leži na uskoj primorskoj ravnici u području bogatih ležišta ugljena i nafte. Kad je 1905 južni dio Sahalina predan Japanu, grad je postao administrativni centar Sahalinske oblasti Rusije (kasnije SSSR-a), a kad je 1945 vraćen natrag SSSR-u, porastao je broj stanovnika u Aleksandrovsku na 18.000. Klima je vrlo oštra. Prosječna temperatura u siječnju iznosi —19,10°. Luka, otvorena sjeveroist. vjetrovima, počinje se smrzavati potkraj mjeseca studenoga, pa led traje do polovice travnja. Zbog jakih vjetrova i kamenita dna (13—16 m duboka) sidrište je vrlo nesigurno. U maloj luci nalazi se na gatu nekoliko dizalica i skladišta. U gradu su drvene kuće s drvenim ili limenim krovovima. Električni tramvaj veže grad i luku, 1,6 km jugozapadno od grada. Izvozi se drvo, papir, riba, ugljen i nafta. Parobrodarskim prugama vezan je Aleksandrovsk s Vladivostokom i Nikolaevskom, a avionskim prugama s Habarovskom, Vladivostokom i Nikolaevskom.R. Bk.