ALBATROS, švedska oceanografska ekspedicija (1947—48) s motornom škunom Albatross od 1450 t. Isplovila je 4. VII. 1947 iz Göteborga (vođa prof. Hans Petterson), da istraži Atlantski, Tihi i Indijski ocean. Prevalila je 44.000 nm u 15 mjeseci i vratila se u Göteborg. Plovila je u zik-zak kursovima i dotakla: Lexives, Funchal, Fort-de-France, Cristobal, Balboa, otočja Galapagos, Nuku Hiva, Tahiti, Hawaii, atol Kapingamarangi (Marshall), Ternate, Surabaja, Bali, Ceylon, Port Victoria (Seychelles), Port Sudan, Suez, Monaco, Tanger, St. Vincent, St. Paul Rocks, St. Thomas (Virgin), London, Göteborg. Svrha je ekspedicije bila, da se istraži morfologija, profil i nanos morskog dna, kemijske osobine mora i biologija. Dubine su mjerene zvučnim dubinomjerom, a debljina nanosa Kullenbergovim cijevima. Vršeno je serijsko ispitivanje morske vode, osobito sadržaj radija i urana. Prozirnost je mjerena pri raznim bojama do 183 m, a u većim dubinama osobitom podvodnom kamerom. U posljednja tri mjeseca dr. Nybelin vršio je biološka ispitivanja na Atlantiku između ekvatora i 40°N i dokazao život u dubini od 7700 m. Dubine veće od 2000 m mjerene su ehografom i žicom na električnom vitlu. Rad s koturastom mrežom lako se obavljao samo do dubine od 900 m. Novčana sredstva za putovanje bila su sakupljena prilozima u Švedskoj, a laboratorijski rad, koji će trajati nekoliko godina, financira švedska vlada. Najnovija danska ekspedicija Galathea (v.) preuzela je istraživačke sprave Albatrossa i dokazala ispravnost švedskih oceanografskih uređaja. Rezultati ekspedicije Albatros objelodanjuju se u Reports of the Swedish Deep Sea Expedition (R. Society of Goteborg, Hans Petterson).

Navedene podatke primili smo od šefa ekspedicije prof. Hansa Pettersona.E. V.