ALAMA KAIK, čamac na vesla s oštrom krmom. Upotrebljava se za ribarenje u Mramornom i Crnom moru. Veći su tipovi dugi 12 m, imaju 12 vesala i nose oko 6,5 t. Manji čamci dugi su oko 9 m, imaju 8 vesala, a nose oko 4 t.B. E.