AIGION (Aíyion, Aegium), 38°14'N i 22°05'E, lučki grad u istoimenom zaljevu na zapadnom kraju južne obale Korintskog zaljeva, sa 11.011 st. (1940). U antičkoj Grčkoj bilo je ovdje sijelo Ahejske lige. Danas u plodnoj okolici uspijevaju masline, smokve, naranče, vinova loza i srednjoevropsko voće, te nešto ječma i pšenice. Stanovnici brdskih krajeva bave se stočarstvom (ovce). Dijeli se na gornji i donji grad, koji se proteže uz obalu 18,3—45,7 m dubokog zaljeva. Brodovi pristaju u maloj luci na kraju gata, gdje dubina vode iznosi 27,4 m, ali mogu sidriti i po cijelom Aigijskom zaljevu, koji je zaštićen od istočnih zimskih vjetrova. Željeznica veže luku Aigion s Korintom i Patrasom (Pátrai), a parobrodarske pruge obalne plovidbe s ostalim lukama u Grčkoj. Uvozi se željezo, cement, građevno drvo, tekstilna roba, žito i brašno, a izvoze grožđice (rozine), ulje, voće, stoka, maslac i sir.A. Mr.