AKAROA, 43°50'S i 172°58'E, mala luka na ist. obali Pakaeriki uvale u zaljevu Akaroa na ist. obali Južnog otoka Novog Zelanda, 48 km jugoistočno od Christchurcha. Zaljev Akaroa (dug 14 km, širok prosječno 2 km) je dobro sidrište za brodove svake veličine. Dubina mu se smanjuje od ulaza (26 m) do Pakaeriki uvale (9 m), a uz gat iznosi 5,4 m. Za ukrcaj drva služi 1 dizalica. A. ima 460 st. (1941); pretežno su potomci francuskih doseljenika, zaposleni u pilanama ili se bave stočarstvom. Proizvode sir za izvoz. Luka je kitolovna postaja za ribare iz Christchurcha. Tri puta sedmično ima parobrodarsku vezu s Lytteltonom.Z. D.