AKAALA, ladva s jednim bočnim plovkom. Upotrebljavaju je domoroci na otoku Flinders u Australiji. Ima oštar pramac i zaokružen donji dio pramčane statve. Duljina je čamca od 4,8 do 5,7 m, a širina 0,4—0,6 m. Šest pari bočnih jarmenica spaja bočni plovak s trupom čamca. Jarmenice se utiču u otvore valnice. Bočni je plovak dug 3,6 m, a udaljen je od trupa oko 0, 6 m.B.E.