AHIMA, ladva, upotrebljava se na Zlatnoj Obali. Različne su veličine. Manji su tipovi dugi 3—3,6 m, široki 0,6—0,9 m; veći tipovi dugi su oko 9 m, a široki 1,8 m. Veći tipovi nazvani anlese imaju na pramcu zaštitne daske visoke oko 0,6 m. Domoroci plove tim čamcima na debelo more, a kao jedra upotrebljavaju četverouglaste hasure pričvršćene na bambusovoj motki. Čamac ima jedan jarbol. Najčešće je jedro stalno vezano uz jarbol, a ponekad se pričvršćuje konopom, koji se provlači kroz vrh jarbola. Upotrebljavaju se i hasure bez jarbola, koje ribari drže na motkama.B. E.