AGRIPA, Marko Vipsanije, rimski državnik, ratnik, organizator i zapovjednik flote (← 63 — Campania, ← 12). Od mladosti u prijateljskim odnosima s Oktavijanom. Istakao se u ratovima u Galiji i postao ← 37 konzul. U toku svojih različitih funkcija u Rimu sudjelovao je kod gradnje vodovoda, kupališta i panteona. Kao guverner Istoka (← 23 — ← 18) pokazao se kao odličan administrator. U ratu protiv Seksta Pompeja, koji je u svojoj vlasti držao i nadzirao sve morske putove, povjerava Oktavijan Agripi zapovjedništvo na moru sa zadaćom, da organizira i uspostavi mornaricu. Pristupajući ostvarenju tog zadatka, Agripa daje prokopom spojiti Lacus Lucrinus s morem. Time osniva blizu današnjeg Napulja sigurnu luku Portus Julius, koju također spaja prokopom s jezerom Avernus, gdje izgradi brodogradilište i vježba posade. S tako opremljenom i izvježbanom flotom potukao je ← 36 Seksta Pompeja kod Mylae i Naulohusa. U zajednici s Oktavijanom izvojevao je pobjede u Iliriji ← 35 i ← 34 u Dalmaciji. Pobjedom kod Akcija ← 2. IX. 31 osigurao je Oktavijanu konačno gospodstvo na moru, a time i u svijetu. Agripa se bavio i naučnim radom, osobito na području geografije, te je pod njegovim vodstvom izrađena poznata geografska karta tadašnjeg svijeta Orbis Pictus.

LIT.: Gardthausen, Augustus und seine Zeit, Leipzig 1891—94; Frandsen, Marcus Vipsanius Agrippa, 1836; Alotte, Etude sur Marcus Agrippa, 1872; Nispi-Landi, Marcus Agrippa e i suoi tempi, 1901; D. Detlefsen, Ur- sprung, Einrichtung und Bedeutung der Erdkarte Agrippas, 1906.B.E.