AGE TAGURI-AMI-BUNE, japanski ribarski čamac (sampan) u sjev. Japanu (Aomori). Dug je 11 m, širok 2 m. Ima 9 ljudi posade. Trup na desnoj strani ima tri, a na lijevoj dvije uzdužne proveze, koje se ne protežu uzduž cijelog čamca. Snast se sastoji od jednog jarbola s križnim jedrom od 36 m2 površine.B. E.