AGAÑA (Agana), 13°28'N i 144°45'E, grad i luka u istoimenom zaljevu na zap. obali otoka Guam (Marijani), 12,8 km sjev. -ist. od luke Apra; pripada USA. Za vrijeme II. svjetskog rata Japanci su 16. XII. 1941 izvršili glavni desantni udar na plaži Agane, pa su, zauzevši otok, izgradili aerodrom na poluotoku Orote u blizini grada. U toku ratnih operacija bila je Agana često bombardirana od američkih aviona. Stanovništvo je zbog toga palo od 10.004 (1940) na 800 (1946). Grad je smješten na ušću rijeke Agana na niskoj pješčanoj ravnici. Plitka luka s pješčanim dnom, zaštićena od sjevernih i sjeverozapadnih vjetrova, služi samo za manje brodove. Uvozi se građevni materijal, živežne namirnice, tekstilna roba, a izvozi riža, kava, duhan, taro, ananas, banane i kokosovi orasi.O. Oz.