AFFIDAVIT (latinski fidem dare dati vjeru, jamčiti). Općenito u anglo-američkom pravu napisana ili štampana izjava, potvrđena zakletvom ili jamstvom stranke, koja je daje o nekoj činjenici, a dana pred službenikom, koji može primiti tu zakletvu. Affidavit u pomorskom pravu označuje klauzulu uobičajenu u engleskim ugovorima o prijevozu morem, a napose o prijevozu ugljena. Klauzuli je svrha da obveže naručitelja, da isplati cijelu vozarinu i onda, kad je utvrđen manjak u teretu, ako zapovjednik i časnici pod zakletvom izjave (Statutory declaration), da su predali cijeli teret ugljena, koji je bio ukrcan. Po kontinentalnoj sudskoj praksi ova klauzula ne mijenja suštinu odgovornosti brodara: ako je zapovjednik s časnicima dao svečanu izjavu (affidavit), da je predan čitav teret, koji je bio i ukrcan, nastaje pretpostavka, da je efektivno predano onoliko, koliko je moralo biti isporučeno. Pretpostavka je, dakle, u sudu oboriva od strane primaoca, odnosno zainteresiranih stranaka.V. Bra.