ADMIRAL GRAF SPEE, njemački bojni brod, koji je za II. svjetskog rata vodio krstarički rat. Engleske krstarice prisilile su ga pred Rio de la Plata na otvorenu borbu, te je 17. XII. 1939 potopljen od vlastite posade. Njemačkoj je nakon I. svjetskog rata odredbama Versailleskog mirovnog ugovora 1919 bila ograničena najveća tonaža ratnih brodova na 10.000 t. Na temelju toga ona je sagradila tri bojna broda: Deutschland, koji je kasnije nazvan Lützow, Admiral Scheer i Admiral Graf Spee, sa slijedećim karakteristikama: 10.000 t, duljina 182 m, širina 21,7 m, naoružanje 6 topova od 280 mm, 8 topova od 150 mm i brzina 28 čv s pogonom na dizel-motore i velikim akcionim radiusom. Ti su bojni brodovi zbog svoje male tonaže nazvani džepni bojni brodovi.

Admiral Graf Spee isplovio je iz Wilhelmshavena uoči rata 21. VIII. 1939 na Atlantski ocean. Nakon objave rata potapa trgovačke brodove saveznika najprije u juž. Atlantiku, a zatim u jugozap. dijelu Indijskog oceana. Snabdijeva ga Altmark (v.), koji je upravo zato bio sagrađen. Vrativši se ponovo u južni Atlantik, 3. XII. 1939 na liniji Sierra Leone—Capetown potapa brod Doric Star, kojemu, prije nego što je potonuo, uspije predati radiovijest o prisutnosti jednog njemačkog džepnog bojnog broda na označenom području. Britanski komodor Harwood, koji je s krstaricama Exeter (8390 t, 6 topova od 203 mm i 8 topova od 102 mm), Ajax i Achilles (7000 t, 8 topova od 152 mm i 8 topova od 102 mm, svaka s brzinom od 32 čv, zaštićivao plovidbu uz Južnu Ameriku, na vijest o položaju Admirala Grafa Spee, raspoređuje svoje brodove oko 150 nm ist. od zaljeva La Plata. On je pravilno ocijenio namjere zapovjednika Admirala Grafa Spee, koji je, znajući, da mu je Doric Star odao položaj, skrenuo prema čvorištu prometa u Južnoj Americi, t. j. prema ušću La Plate. Oko 6 sati ujutro 13. XII. pojavljuje se Admiral Graf Spee pred brodovima komodora Harwooda; u 6h 18m započinje prva pomorska bitka u II. svjetskom ratu paljbom, koju otvara njemački brod na 23.000 m. Prema unaprijed utvrđenom planu Exeter napada s jedne strane, a Ajax i Achilles s druge, tako da je Admiral Graf Spee primoran voditi borbu na dvije strane. Engleske krstarice, naglo se približivši na 16.500 m, otvaraju vatru iz svojih topova. Njemački je bojni brod najprije nastojao da onesposobi jači Exeter, što mu i uspije, te se taj povuče iz borbe. Za to vrijeme Ajax i Achilles smanjuju udaljenost, oštećuju njemačkom brodu uređaj za vođenje paljbe i daljinomjer te izbacuju iz borbe velik dio posade u gornjem dijelu broda. Preciznost gađanja njemačkog broda opada, on se povlači prema zapadu i, služeći se dimnom zavjesom, pokušava se izvući iz borbe, no Ajax i Achilles uporno ga slijede. Progon i povremene kraće borbe traju čitavog dana sve do mraka, kad se njemački bojni brod Admiral Graf Spee nakon posljednjih plotuna oko 21h 30m povuče u teritorijalne vode Urugvaja i uplovi u luku Montevideo.

U Montevideu Nijemci nastoje da od urugvajske vlade dobiju dozvolu za što dulji boravak, kako bi popravili oštećenja, no Englezi odmah zatraže preko svog poslanika, da urugvajska vlada postupi u skladu s čl. 12, 13 i 14 Haaške konvencije od 1907 i Konvencije zaključene u Havani 1928, prema kojima se produljenje boravka u neutralnoj luci može odobriti dulje od 24 sata samo koliko je potrebno, da se brod osposobi za plovidbu. Urugvajska vlada odobrila je Admiralu Grafu Spee boravak od 72 sata. Zapovjednik, kap. bojnog broda Langsdorff, svijestan da ne može ponovo ući u borbu, pogotovo ne protiv pojačanih savezničkih snaga, isplovi prema uputama dobivenim od svojih vlasti 17. XII. 1939 u pratnji transportnog broda Tacoma, te izvan teritorijalnih voda potopi svoj bojni brod, pošto je prekrcao posadu na Tacomu i na neke argentinske tegljače. Tacoma se vraća u Montevideo, a Langsdorff odlazi s dijelom posade u Buenos Aires i tamo — pokrivši se starom njemačkom ratnom zastavom — izvrši samoubojstvo. Na zahtjev engleskog poslanika internirana je i Tacoma s posadom, jer je stvarno bila pomoćni ratni brod. Dio posade, koju su spasili argentinski tegljači također je interniran. Njemačka vlada protestirala je zbog interniranja brodolomaca, pozivajući se na precedens iz I. svjetskog rata, kad Nizozemska nije internirala posade torpediranih engleskih krstarica Aboukir, Hogue i Cressy. Argentinska vlada nije uvažila protest. Osim diplomatske prepirke, koja je nastala oko boravka bojnog broda Admiral Graf Spee u Montevideu, što je i shvatljivo s obzirom na veliko neslaganje u pogledu tumačenja odnosnih odredaba u spomenutim međunarodnim konvencijama, ovaj je događaj izazvao i diplomatsku prepisku između vlade Paname s jedne, te vlada Velike Britanije, Francuske i Njemačke s druge strane. Vlada Paname protestirala je naime kod spomenutih vlada u ime 21 države američkog kontinenta zbog kršenja američke sigurnosne zone od 300 nm, što su je proklamirale države Amerike na konferenciji u Panami 3. listopada 1939, a Velika je Britanija nije priznala.

LIT.: Revue de Droit International, XXV, Paris 1940; E. Romat, Corsaires Nazis, Paris 1950.B. E.