ADIRAPATAM, indijski ribarski čamac, dug oko 11 m. Upotrebljavaju ga u plitkim, muljevitim vodama. Jaram mu je dug 10,5 m, a mjesto krmila služi par dasaka.B. E.