ADHERBAL, kartaški vojskovođa (← III. st.). U I. punskom ratu bio je zapovjednik Drepana, luke na zap. obali Sicilije. Kad je rimski konzul Claudius Pulcher opsjedao Drepan ← 249, A. se probio iz luke i sa svojim lakim brodovima napao rimsku flotu i porazio je. U toj bitki poginulo je više od 8000 Rimljana, 20.000 zarobljeno, a 93 rimska broda su potopljena. To je bio najteži poraz Rimljana u tom ratu.

LIT.: Melzer, Geschichte der Karthager, I, Berlin 1879; Gsell, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, I/II, Paris 1913—14.V. Mi.