ADAMS, William, engleski pomorac (Grofovija Kent, oko 1575—Japan, 16. V. 1620), prvi Englez, koji je došao u Japan i razvio trgovačke veze s Japanom. Nakon završena školovanja u engleskoj mornarici postao je kapetan i pilot. 1598 isplovio je s malim sastavom brodova holandskih trgovaca na Tihi ocean, te je nakon pustolovnih putovanja i brodoloma s ostacima posade doplovio brodom Charity u travnju 1600 u Japan. Kako je pokazao izvanredne sposobnosti kao brodograditelj i matematičar, ubrzo je došao do velikog ugleda, pa su mu Japanci dali svoje ime (Anjin Sama) i u njegovu čast kasnije prozvali ulicu u gradu Yeddo Anjin chő, a dan 15. VI. posvetili njegovoj proslavi. U Japanu se oženio Japankom, a vlada mu je dala posjed. Poduzeo je više putovanja: 1616 u Siam, 1617 i 1618 u Cochinchinu i t. d.B. E.

LIT.: C. W. Hillary, England's Earliest Intercourse with Japan, 1905.