ADAMIĆ, Andrija Ludovik, riječki trgovac i patricij (Rijeka, 29. XI. 1767—29. X. 1828). Rođen u trgovačkoj porodici i on se dao na trgovinu, počevši svoje trgovačko obrazovanje u jednoj banci u Beču. Iz Beča se vraća na Rijeku i osniva trgovinu drvom i konopima, radeći u prvom redu s Engleskom. Živo je surađivao u akcijama za izgradnju Kupskoga kanala. Kad je taj projekt propao, Adamić nastoji, da se izgradi nova cesta od Karlovca do Rijeke, koju je jedno dioničko društvo, čiji je dioničar bio i Adamić, započelo graditi 1803. To je poznata Lujzinska cesta, koju je gradio Filip Vukasović. Za vrijeme francuske okupacije došla je pod francusku upravu i Rijeka, te je tada A. napravio mnogo usluga austrijskim vlastima; on je kao engleski generalni konzul na Rijeci održavao vezu između austrijskog ministarstva vanjskih poslova i engleske flote na Jadranu. Bio je također neke vrsti poslanik Dubrovačke republike i preko njega je republika molila englesko posredovanje za održanje svoje nezavisnosti. A. je bio i član zajedničkog ugarsko-hrvatskog sabora i zastupnik grada Rijeke na saboru u Požunu. 1825 iznio je pred požunski sabor svoje prijedloge o podizanju riječke trgovine. Tražio je, da se na Rijeci osnuje trgovačko društvo, komu bi glavna svrha bila izvoz naših proizvoda, i to poglavito drva za gradnju brodova, zatim žita, vune i duhana u Englesku, Italiju, Francusku i Ameriku. A. nije doživio ostvarenje toga društva.

LIT.: A. L. Adamich, Almanacco Fiumano, 1855, str. 65—67; R. Gigante Stralcio della corrispondenza di Lodovico Andrea Adamich col tenente maresciallo Laval Nugent, Fiume 1937-38, str. 131—172; V. Cihlar, Andra Lodovik Adamić i njegovo riječko kazalište, Riječki list, 1948, br. 87; R. Bićanić, Doba manufakture u Hrvatskoj i Slavoniji (1750—1860), Zagreb 1951; M. Despot, Neobjavljeno Adamićevo pismo o izgradnji Kupskog kanala 1801, Riječka Revija, 1952, br. 3, str. 171—172.M. Dt.