ACUÑA, Christobal de, španjolski isusovac, misionar i istraživač Čilea i Perua (Burgos, 1597 — Južna Amerika, 1676). 1639 prati Pedra Teixeira, istraživača Amazone. O tome je napisao djelo Nuevo Descubrimiento de Gran Rio de las Amazonas (Madrid 1641). Ovo je djelo prevedeno god. 1682 na francuski, a god. 1698 na engleski.B. E.