ACT OF GOD (engl. volja božja, udes), izraz engleskog prava za događaj, koji bi u ostalim pravima (i u našemu) mogao biti svrstan pod pojam više sile (vis major) ili pod pojam slučaja (casus fortuitus). Događaj, za koji nije nitko odgovoran, jer ga nitko ne može predvidjeti ni spriječiti (damnum fatale). To su u prvom redu neotklonjivi prirodni događaji (grom, pomorska nepogoda, poplava, potres), pa nenadana smrt ili bolest. Pojam dolazi u obzir kod pitanja odgovornosti za prijevoz i kod odnosa iz osiguranja. No ni u teoriji ni u sudskoj praksi nije pojam strogo definiran. Prema sudskoj praksi uzima se, da je događaj »djelo božje«, ako je nastao uslijed neposrednog i isključivog djelovanja prirode, koje nije pod utjecajem ljudske moći, niti je kontrolirano ljudskim radom, i koje se nikakvom razumnom pomnjom ne bi moglo izbjeći ni spriječiti. Na pr. šteta uzrokovana teškoćama plovljenja u magli ne bi u pravilu bila tu obuhvaćena, jer kod takve plovidbe ima i ljudske intervencije.

LIT.: M. Špehar, Odgovornost brodara, Zagreb 1939, str. 84—85; Carver's, Carriage of Goods by Sea, London 1952, str. 10—13.V. Bra.