ACOSTA, José de, španjolski isusovac, misionar i pisac (Medina del Campo, oko 1539 — Salamanca, 15. II. 1600). 1571 odlazi u Peru, gdje osim svojih misionarskih dužnosti osniva i prvu štampariju u Peruu, štampa prvu knjigu (katekizam), te piše povijesne i zemljopisne knjige. 1588 vraća se u Evropu i postaje rektor sveučilišta u Salamanki. Najznačajnije mu je djelo Historia natural y moral de las Indias, koje je izišlo 1590 u Sevilli i koje je bilo prevedeno na šest jezika. Treći i četvrti dio ove knjige obrađuje geografiju i prirodopis Meksika i Perua.

LIT.: José R. Carricido, El P. José de Acosta y su importancia en la literatura cientifica espanola, Madrid 1899.B. E.