ACETON (dimetilketon, propanon), CH3COCH3, bezbojna je tekućina posebna mirisa. Lako je upaljiva, miješa se s vodom u svakom omjeru, te je vrlo važno otapalo. Dobiva se suhom destilacijom drva, kalcijeva acetata, vrenjem raznih škrobnih sirovina pomoću bakterija, pa iz acetilena i vodene pare. A. je najbolje otapalo za nitrocelulozu kod izradbe bezdimnog baruta i za acetilnu celulozu u proizvodnji umjetne svile. Upotrebljava se nadalje za otapanje lakova, kojima se impregnira avionsko platno. Služi i kao sirovina za izradbu kloroforma, jodoforma i raznih umjetnih smola. Pod tlakom od 20 atm otapa vrlo mnogo acetilena; ta smjesa dolazi u trgovinu u čeličnim bocama pod imenom Dissous-plin.D. S.

Slaganje. Aceton se krca u dobro zatvorenim željeznim sudovima. Svaki sud treba da ima oznaku Zapaljivo, jer su pare acetona upaljive pri običnoj temperaturi. Treba ga slagati na suhu i lako pristupačnu mjestu. Ne smije se krcati na putničke brodove ni na brodove, koji prevoze eksploziv. Prema propisima nekih država aceton se ne smije krcati u isto skladište s pamukom, već treba da između njih budu dvije željezne nepropusne pregrade.

Faktor slaganja: u limenkama pakovanim u sanduke 3 m3, u limenim bubnjevima 2 m3 po t.M. Ać.