ABULFEDA, Ismail ibn (Abu-l-Fida' Ismail Ibn' Ali' Imad-ud-Dni), arapski historičar i geograf (Damask, 1273— 26. X. 1331). Od 1289 do početka XIV. st. vodi borbe protiv križara i Mongola, a 1320 postaje sultan od Hamaha i dobije naziv Malik ul-Mu'ayyad. Poslije ratova posvećuje se nauci, sakuplja oko sebe učenjake i ostavlja bogate zapise o povijesti i zemljopisu. Njegovo glavno djelo Mukhtasar ta'rikh al-bashar, u kojemu iznosi opću povijest islamskog svijeta s podacima o literaturi i kulturi u razdoblju od 662 do 1329, objelodanjeno je u punom arapskom tekstu u Carigradu 1869, a dijelovi su prevedeni na različite jezike. Takva su izdanja: Annales Muslemici arabice et latine opera J. J. Reiskii, 5 svezaka, København 1789—94 i Historia anteislamica, arabice edidit, versione latina auxit H. O. Fleischer, Leipzig 1831. Geografsko djelo Taqwim al-buldan, u kojemu prikazuje geografiju svih krajeva poznatih muslimanskom svijetu uz oznaku koordinata predjela i mjesta, objelodanili su arapskim tekstom 1837—40 u Parizu u 2 sveska M. Reinaud i Mac Guckin de Slane, a preveo ga je M. Reinaud u Parizu 1848—1883.B. E.