ABIDJAN, 5°15'N i 4°05'W, nova luka i gl. grad francuske Obale slonove kosti u Gvinejskom zaljevu. Grad od 60.000 st., ponajviše Crnaca, razvija se veoma brzo zbog velikog zaleđa (1 mil. km2), koje prema njemu gravitira. Osim vladinih i administrativnih zgrada grad ima i mješovitu klasičnu gimnaziju (collège) i 2 bolnice. A. se nalazi na malom poluotoku na laguni Ebrié, koja je 115 km duga i 4—25 m duboka. Od oceana ga rastavlja uzak pojas kopna, kroz koji vodi nedavno prokopani Canal de Vridi, 2800 m dug, 370 m širok i 15 m dubok. Ulaz u kanal štite od jakih oceanskih valova dva nasipa (zap. je dug 520 m, a ist. 180 m). Na laguni na otoku Petit Bassam, zap. od predgrađa Treichville gradi se 500 m dug gat za teglenice i brodice, zatim 300 m dug gat za ukrcavanje drva, 125 m dug gat za ukrcavanje banana i 585 m dug gat za druge svrhe. Nova abidjanska luka preuzet će promet dviju susjednih luka (Grand Bassam i Port Bouët), koje su odviše izložene oceanskim valovima. Po laguni Ebrié plove cijele godine parobrodi od 1,5 m gaza na liniji Bassam-A.-Lahou. S ostalim krajevima zemlje vežu A. dobre ceste i željeznička pruga od Abidjana do Bobodioulassoa. Gat u Port Bouëtu povezan je željeznicom (12,9 km) sa skladištem carinarnice u Abidjanu. Nedavno je otvorena interkontinentalna zračna pruga Paris-Abidjan preko Alžira. Abidjan je odlična zračna luka (pista 1810 m) sa tri zračne linije poduzeća Air-France, a pored toga Cie. Transsaharienne, Aigle Azur i Ligne Aérienne du Sud-Ouest vrše prema zahtjevu i lokalni prijevozni promet.

Glavni su izvozni artikli toga bogatog kraja: drvo, kava, kakao, banane.J. Z.