AMBRIZ, 7°5o'S i 13°7'E, mala luka u Angoli, na ušću rijeke Loge, oko 113 km udaljena od Luande; 2500 st. Izvozi se kaučuk, guma, kava i bakar. Pripada u ugovorno područje slobodne trgovine u zavali Konga.J. Z.