ABERYSTWYTH, 52°23'N i 4°5'W, grad i luka na zap. obali Walesa u dnu zaljeva Cardigan. Mjesto ima oko 10.650 st. (1951). Smješteno je na ušću umjetno spojenih rječica Rheidol i Ystwyth. Prvobitno ribarsko selo, u blizini kasnije izgrađenog dvorca Eduarda I., dobilo je ime po jednoj od triju normanskih utvrda, koje ukazuju na strategijsko značenje toga područja. U početku XIX. st. mjesto je bilo važno zbog rudarstva (olovo), stočarstva i pomorske trgovine. U to je vrijeme A. bio regionalno središte šire okolice. Širio se prema sjeveru i istoku u područje isušenih močvara, koje su dotada okruživale sredovječno naselje. Izgradnjom željeznice privukla su obalnu i pomorsku trgovinu veća lučka mjesta na sjeveru i jugu, a A. postaje kupališno i istaknuto sveučilišno mjesto. To je glavno središte za proučavanje stare keltske kulture i žarište waleskih nacionalističkih težnja. Luka je bila pod konac XVIII. st. zbog nanesena pijeska vrlo nepogodna za promet, pa su je u početku XIX. st. počeli čistiti i proširivati. Izgrađen je gat od ušća rječice Ystwyth prema otoku Bardesey. Površina luke iznosi oko 8,9 ha, a prekrcaj robe vrši se uz istočni (dug oko 75 m) i zapadni gat (dug 240 m). Uvozi se ugljen i drvo, a izvozi olovna ruda.I. C.