ALJMAŠ (sada Jabuka), 45°32'N i 18°57'E, selo i pristanište na desnoj obali Drave, 1382 km od ušća Dunava i 2 km uzvodno od ušća Drave. Ima poštu, telegrafsku i telefonsku stanicu, te brodarsku postaju. Pripada kotaru Osijek, NR Hrvatska. Poznat je kao izletište Osječana, jer mu je u zaleđu niski greben Planine (Čvorkovo brdo, 190 m), obrastao vinogradima. Veze sa zaleđem, Osijekom i Vukovarom, održavaju se i cestama. Pristanište obuhvaća 600 m (od 1380 km do 1380,6 km) neizgrađene obale Dunava. Dubina vode u pristaništu pri srednjem vodostaju oko 4,5 m. Kod visokog vodostaja i srednjeg vodostaja ima mjesta za 5, pri niskom vodostaju za 4 plovila. Pristanište je pod vodom, kad je u Bogojevu vodostaj +550.T. D.