ÁLVAREZ, Francisco, portugalski pomorac i redovnik (Coimbra, u drugoj polovici XV. st. — poslije 1540). Portugalski ga je kralj poslao u Abesiniju s misijom, koju je vodio Duarte Galvão. U Abesiniji je ostao 6 godina uz kralja Davida. Kad se vratio u Portugal, Alvarez je napisao opširan izvještaj, koji je po naredbi kraljevoj odmah i štampan.M. U.

BIBL.: Ho Preste Joam das Indias, Verdadera informaçam das terras do Preste Joam seguendo vio y escreveo ho Padre Francisco Alvarez, Lisabon 1540.