ALONGSIDE, FROM (engleski uz bok broda), zaporka, da sve troškove dovoza robe do broda ili odvoza od broda snosi krcatelj, odnosno primalac tereta. Troškove podizanja tereta na brod i njegova smještaja u brodska spremišta, kao i troškove iskrcavanja tereta iz broda i stavljanja uz bok broda snosi brodar. Krcatelj je dužan o svom trošku dopremiti robu do broda na gat ili na teglenicu i smjestiti je, da je mogu brodske dizalice prihvatiti i podići. Međutim, preciznije značenje zaporke često određuju lučke uzance, osobito u odnosu na brodske dizalice. Troškove podizanja tereta na brod, koje je prouzročio krcatelj, ili troškove, koje iziskuju posebni zahtjevi krcatelja, odnosno primaoca, s obzirom na vrstu robe, način slaganja u brodu i sl., snosi krcatelj. Ova zaporka dakle pokazuje, u kojem trenutku prelazi opasnost i riziko za teret s krcatelja na brodara, odnosno s brodara na primaoca. Odgovornost brodara počinje u času, kad je brodska dizalica prihvatila teret s obale ili teglenice, a prestaje, kad je teret položen na obalu ili teglenicu ispod broda.G. B.