ALNÖN (Ankarsvik), 62°23'N i 17°25'E, švedski otok uz zap. obalu Botničkog zaljeva između ušća rijeke Indal na sjeveru i Selangeran na jugu, obuhvaća 69,3 km2 sa 6258 st. (1933). Leži nasuprot luci Sundsvall, pa ga od kopna rastavlja prolaz Alno, kojim mogu prolaziti brodovi najdubljeg gaza. Zbog svog položaja u blizini kopna i dviju plovnih rijeka, po kojima se doprema drvo, otok je sa svojim skladištima drveta i velikim pilanama postao dio lučkog i ekonomskog prostora grada Sundsvalla. Brojne male luke na otoku (Ankarsvik, Myrnas, Karlsvik, Gustavberg, Strand, Alvik, Hovid) važne su za tamošnju industriju (pilane) i promet drvetom.V. B.