ALMUKANTARSKI ŠTAP, starinska sprava, koja je imala luk od 15°, a služila je za mjerenje amplitude Sunca radi kontrole devijacije kompasa.P. M.