ALMEIDA, Francisco, portugalski admiral i prvi portugalski potkralj u Indiji (Lisabon, oko 1450 — 1. III. 1510). 1505 imenovan guvernatorom portugalskih posjeda u Indiji, otputuje ovamo s velikom flotom od 22 broda i 15.000 ljudi. Osvoji Kilwu (Quiloa), a zatim Mombasu, koju je potpuno srušio. Podigao je veći broj utvrda i pomoću njih uspostavio čvrstu kolonijalnu vlast. Za prijestolnicu je izabrao Cochin i proglasio se na svoju ruku potkraljem Indije. Poslao je kralju golem dar u 8 velikih brodova, i upravo u času, kad se spremao na Egipat i Arabiju, došao je u Cochin Albuquerque (v.), da ga zamijeni. A. se nije htio pokoriti kraljevu nalogu, već zatvori Albuquerquea u tamnicu i pođe na čelu svoje flote protiv udružene egipatsko-arapske flote, u kojoj je bilo mnogo hrvatskih mornara, i ametom je porazi pred lukom Diu. Vrati se u Cochin, oslobodi Albuquerquea, preda mu vlast i zaputi se u Portugal. Na Rtu Dobre Nade, kad je pristao uz kopno, da se opskrbi vodom i jelom, napadnu ga Hotentoti i ubiju njega i njegovih šezdesetak vojnika.M. U.