ALMANAH JADRANSKA STRAŽA. U izdanjima istoimene pomorsko-propagandističke organizacije izlazio je od 1925 — 1929 godišnjak, koji je objavljivao naučne rasprave, literarne priloge, prikaze i članke iz svih područja, koja su u vezi s morem. Ova je edicija predstavljala godišnju smotru kulturnih događaja, privrednih pothvata i turističkih akcija na moru i Primorju. Almanah J. S. izlazio je godišnje u opsegu od 700—800 stranica s ilustracijama. Izdavao ga je Glavni odbor Jadranske Straže za oblast Beograd. Almanah su uz redakcioni odbor uređivali V. Vitezica i S. Banić. Prilozi su bili svrstani u poglavlja: Jadranska godišnja kronika; Obrana; Povijest i geografija; Pomorstvo; Privreda; Nauka; Umjetnost; Putopisi; Jadranska antologija; Turizam; Pomorski sport. Ovaj je almanah okupio niz istaknutih pisaca, književnika i publicista. Na području historijskih nauka surađivali su F. Šišić, G. Novak, F. Bulić, J. Biankini, Đ. Šurmin, M. Abramić i F. Ivanišević. Problem obrane Jadrana obrađivali su s historijskog, nacionalnog i stručnog gledišta mnogi suradnici, u prvom redu admiral V. Wickerhauser, general M. Nikolajević, M. Lazarević, L. Lovrić i kap. N. Stanković. O Jadranskom moru i njegovoj obali s geografskog gledišta pisali su I. Rubić i I. Juras. Pomorsku problematiku s tehničko-stručnog i pravnog gledišta obrađivali su kapetan I. Carić, A. Verona, I. Belin, M. Medini, S. Bošković i dr. O pomorskoj i primorskoj privredi te saobraćaju osobito se ističu članci P. Senjanovića, S. Ožanića, M. Nedeljkovića, D. Sirovice, F. Ivaniševića i D. Bezića. Kulturne probleme iznosili su uz ostale I. Bulić, N. Bartulović, I. i O. Lahman, B. Širola, F. Marušić i dr. Naučne članke pisali su F. Tućan, Jelenko Mihailović i E. Marki. Povijest književnosti i umjetnosti obrađivali su Lj. Karaman, Miloje Vasić, P. Senjanović, V. Vitezica, I. Delalle i dr. Suradnici iz lijepe književnosti bili su V. Nazor, A. Tresić-Pavičić, R. Katalinić-Jeretov, Igo Gruden, Gvido Tartalja, F. Ivanišević, S. Miličić i dr.O. L.