ALMAGRO, Diego, španjolski osvajač (konkvistador) (?, 1475, — Cuzco [Peru], 8. VII. 1538). 1514 otputovao je u Ameriku s flotom Pedra Arias de Avila. 1524 poduzeo je s Franciscom Pizarrom i Hernandom de Luque ekspediciju u Peru, kamo ih je vukla želja za pljačkom. Ova prva ekspedicija nije uspjela, a isto se tako izjalovila i druga, koju su poduzeli 4 godine kasnije. Uto je, bez obzira na prilike u Peruu, španjolski kralj imenovao Pizarra generalnim guvernatorom, dok je Almagro postao tek zapovjednik jedne tvrđave. Njegovo ogorčenje bilo je veliko, ali uza sve to borio se zajedno s Pizarrom, sve dok nisu osvojili Peru. Željan da dobije pod svoju vlast koju znatniju zemlju, povede ekspediciju u Čile, prijeđe Ande i dopre do Coquimbo-a, ali se morade vratiti u Peru neobavljena posla, jer mu je veći dio momčadi stradao na putu kroz Ande. Pred Cuzco je došao upravo u času, kad su pobunjeni Peruanci opsjedali grad. On pobijedi Peruance, ali je nakon toga tražio, da mu Pizarro preda Cuzco, i zato je došlo do borbe između njega i Pizarra; u toj borbi Almagro je pobijeđen i osuđen na smrt. Pogubljen je na istom trgu, na kome je 4 godine kasnije pogubljen njegov sin Diego, koji se digao protiv Pizarra.M. U.