ALKMAAR, 52°38'N i 4°46'E, stari grad sa 39.815 st. (1940) u sjev. Nizozemskoj, 40 km sjev.-zap. od Amsterdama na Sjeveroholandskom kanalu Amsterdam-Helder. Razvio se vjerojatno od ribarskog naselja u toku XV. st. u izrazito poljoprivredni centar uređivanjem poldera. Kad su u XVII. st. u njegovoj okolici uređeni najveći i najplodniji polderi, postao je važno tržište živežnih namirnica osobito sirova, po čemu je i poznat. Iz tog je vremena sačuvao svoj izgled starog holandskog grada s velikim kanalima, starim kućama od žute i crvene opeke s ogromnim trokutastim fasadama. Kad je 1815 izgrađen Sjeveroholandski kanal, Alkmaar je postao luka i za morske brodove, koji prolaze kanalom (prosječna dubina iznosi 4 m), ali sada uglavnom služi unutrašnjoj plovidbi, jer su morski brodovi skrenuli u noviji Kanal Sjevernog mora. Značenje Alkmaara ne prelazi lokalne razmjere. Izvozi poljoprivredne produkte, osobito sir, maslac i čokoladu. U tu je svrhu u luci uređena obala od preko 6 km sa 2 dvotonske dizalice. Tu je i skladište za ugljen s jednom dizalicom i manje brodogradilište, koje uglavnom obavlja popravke na brodovima. Željezničkim vezama povezan je s lukama Helderom i Hoornom te s kupalištima Bergen-aan-Zee i Egmond-aan-Zee na Sjevernom moru.V. R.