ALHIDADA (arap. alidada), gledača, sprava za smjeranje i crtanje smjerova na mjerničkom stolu kod poluinstrumentalnog mjerenja i krokiranja. Ima usko okularno i šire objektivno smjerilo sa strunom, ravnalo i vodoravnu strunu. Prosjeci su u smjerilima točno okomiti i zajedno s vodoravnom strunom leže u ravnini, koja prolazi kroz rub ravnala, tako da se smjerovi mogu crtati na dasku mjerničkog stola. Vodoravna struna služi za smjeranje visokih objekata.

Alhidada na instrumentu je nosač noniusa ili početne crtice za mjerenje kutova. Na nekim je instrumentima za mjerenje kutova alhidada pomična, a ljestvica nepomična (kompas, smjerna ploča, sekstant, stari astrolab i dr.), dok je na drugim instrumentima a. nepomična, a limb pomičan.

Alhidada nivelmanska (Livettova gledača) služi za smjeranje i određivanje visinskih razlika pri poluinstrumentalnom mjerenju. Osim smjerila i i 2 i ravnala 3, ima libelu 4, a horizontira se ekscentričnim polužicama 5. Objektivno smjerilo ima ljestvicu, a okularno tri rupice. Jedna je crtica na podjeli okulara 1/100 duljine alhidade. Visinska razlika na zemljištu izračunava se po formuli Δ h = n D/100. Pritom je D daljina do smjeranog objekta, a n broj crtica na ljestvici.F. S. i P. M.