ALHETA, otvoren čamac, upotrebljava se za promet između otoka São Miguel i Santa Maria na Azorima. Opremljen je sa 3 jarbola, latinskim jedrima, a glavni jarbol nalazi se sprijeda. Katkad se na ovim čamcima nalazi prečka ili letnjača. Duljina je čamca 18 m, a širina 2,5 do 3 m. Posada se sastoji uglavnom od 8—10 ljudi.B. E.