ALFURI (Alfoeri, Alifuri, Arfuri, Haefuri, Haraforas), skupno ime za vrlo nehomogenu etničku skupinu stanovnika unutrašnjosti Moluka i drugih otoka istočne Indonezije (za razliku od mladih Malajaca na obalama). Različni su po rasi (uz staromalajsku paleomongolidnu osnovu sličnosti s Papuancima i Australcima), jeziku (osim indonezijskih ima i jezika sličnih jezicima Papuanaca) i kulturi (pored vrlo starih elemenata rani utjecaji Indije, Arapa, Evropljana). Oni su većinom niži biljogojci (gomoljike, vade srčiku palme sago, bez žitarica, bez goveda), a neki su lovci i sabirači. Ne znaju tkati ni priređivati željezo. Vjere su muslimanske ili kršćanske u primorju, a poganske u unutrašnjosti. Kod njih se nalaze tragovi tajnih religiozno-političkih društava (obožavanje sunca, lov na ljudske glave).